Vormings-, Trainings- en Opleidingsaanbod van het Sterpunt Inclusief Ondernemen
Het VTO-aanbod is enkel toegankelijk voor leden.

Schrijf u in voor één van de geplande opleidingen door de opleidingspagina open te klikken en daar naast het toepasselijke tarief op 'Inschrijven' te klikken.
Heeft u interesse in één van onze opleidingen waar op dit moment geen sessies voor gepland staan? Schrijf u dan in op de wachtlijst! Wij contacteren u van zodra de opleiding opnieuw doorgaat.


Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, Overwale 5 bus 5, 9000 GENT | tel. 09 220 84 31 |
vto@dewerkplekarchitecten.be | www.dewerkplekarchitecten.be | BE15 0682 1594 1730 | Foto: S. ter Burg

Naar een effectief en strategisch werkplekadvies (Inschrijven op de wachtlijst)


Inhoud

Werkgevers adviseren vanuit je eigen expertise over het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ‘tuurlijk dat!

Werkgevers die inclusief (willen) ondernemen, durven al wel eens tegen vragen of moeilijkheden aan lopen: het werk in de organisatie is er onvoldoende op ingericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen, conflicten op de werkvloer doordat collega’s niet goed weten hoe om te gaan met deze medewerkers of doordat leidinggevenden zich niet goed bewust zijn over de invloed van de beperking van deze medewerkers op het werk en de omgang met collega´s, minder goede prestaties bij deze medewerkers doordat leidinggevenden er maar moeilijk in slagen om hun stijl van leidinggeven aan te passen aan de noden van deze medewerkers, etc.

Met jouw kennis en ervaring zou je niet alleen de werkgever toelaten verdere stappen te zetten richting een inclusieve organisatie, ook hun medewerkers, inclusief deze met een afstand tot de arbeidsmarkt zouden er wel bij varen.  Om succesvol te zijn als Werkplekadviseur is het echter onvoldoende de eigen discipline te beheersen. Invloed uitoefenen en ideeën geaccepteerd krijgen vormen een noodzakelijk onderdeel van het werk van iedere organisatieadviseur. Dus ook van dat van de Werkplekadviseur. Adviseren is meer dan het uitbrengen van een inhoudelijk goed advies. Tot adviseren behoort ook het uitvinden met welke problemen de geadviseerde worstelt, het bijeenbrengen van de juiste mensen, het creëren van draagvlak voor een probleem dat men als adviseur belangrijk vindt, het onderzoeken welke alternatieve oplossingen voor geadviseerde acceptabel zouden zijn en het zo adviseren dat het advies ook uitgevoerd wordt.

In deze opleiding leer je een adviesproces professioneel te ontwerpen en te begeleiden.

Doelstelling

Na de opleiding ‘Naar een effectief en strategisch werkplekadvies’:

 • Ben je bewust van je rol en positie in een adviesproces;
 • Kan je de verschillende adviesrollen vervullen;
 • Ben je bewust van je stijl van communiceren in je rol van adviseur;
 • Ken je de verschillende fasen van het adviesproces;
 • Kan je weerstanden en onzekerheden herkennen en hierop inspelen;
 • Weet je effectief te handelen in de verschillende fasen van dit proces. 

VOORWAARDEN DEELNAME

Interesse om deel te nemen? Schrijf je dan meteen in. Na jouw inschrijving word je uitgenodigd voor een online competentiescan en een persoonlijk gesprek met de trainer. Hiermee checken we of de training aansluit bij je verwachtingen, leerwensen en -mogelijkheden. Indien dit het geval is, kan je deelnemen aan de opleiding en sturen we je het studiemateriaal en een voorbereidende opdracht toe, zodat je meteen aan de slag kan.

Programma

De opleiding bestaat uit 2 volledige dagen en twee halve dagen verspreid over drie maanden. Vóór de start en tussentijds voer je opdrachten uit, gaande van lezen studiemateriaal tot praktijkoefening.

Dag 1 (9:00-17:00)

o Introductie

 • leerdoelen, syllabus, handouts, digitale werkruimte, aanpak en verloop van de training,..

o Inclusief ondernemen:

 • Wat is inclusief ondernemen? Waarom willen en moeten organisaties inclusief worden? Benodigd beleid, kenmerken van een inclusieve arbeidsorganisatie en inclusief HR-beleid en welke instrumenten inzetten om inclusief te worden?

o Adviseren

 • Wat is adviseren?
 • Introductie adviesproces
  • Verkennen van de vraag of het probleem
  • Achterhalen van de vraag achter de vraag (diagnose)
  • Formuleren van een advies (cfr. offerte tot werkplekadvies)
  • Opmaken van een plan van aanpak (cfr. werkplekadvies)
  • Implementeren van het plan van aanpak
  • Afronden en evalueren
 • Diversiteit in adviesrollen: de expert, de dokter en de gids

Huiswerk: het geleerde verwerken in de portfolio en ter voorbereiding van dag 2 aangereikte artikels lezen.

Dag 2 (9:00-17:00)

o Als werkplekadviseur omgaan met geadviseerden

 • Adviesgesprek: model om de vraag van de geadviseerde te verkennen, de vraag achter de vraag te achterhalen en te beantwoorden
 • Adviesgespreksvaardigheden: communicatietheorie, de kunst van het luisteren, LSD (Luisteren Samenvatten Doorvragen), feedback geven en ontvangen, omgaan met weerstanden,…
 • Situationeel adviseren: aanpassen van de adviesrol en de eigen communicatie- en gedragsstijl op de geadviseerde (LIFO® & Bedrijfsprofielen)
 • Omgaan met weerstanden (Roos van Leary)
 • Oefenen met het gespreksmodel en de methodieken a.d.h.v. cases

o Het schrijven van de offerte tot werkplekadvies waarbij je gebruikmaakt van de kennis in de eigen rugzak aangevuld met de tools, methodieken, etc. die je kan terugvinden in de roadmap opgemaakt door Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Huiswerk: bij vooraf bepaalde organisatie een gesprek voeren om de vraag te verkennen en de vraag achter de vraag te achterhalen vanuit het gespreksmodel en de methodieken die tijdens de training werden aangereikt, en op basis hiervan een offerte tot werkplekadvies te schrijven.

Dag 3 (9:00-12:00)

o Leren van en met elkaar: onderlinge bespreking van de praktijkcases (wat is de vraag, hoe verliep het gesprek om de vraag te verkennen en de vraag achter de vraag te achterhalen, hoe denkt de werkplekadviseur het verder aan te pakken,… ?). De feedback van de andere deelnemers en de trainer geeft je de nodige handvatten en inzichten om de volgende stap te zetten in het formuleren van een concreet werkplekadvies, met name de analyse van de werkplek.

o Het werkplekadvies op papier

o Het werkplekadvies presenteren en zorgen dat het werkt

Huiswerk: bij vooraf bepaalde organisatie de nodige analyses uitvoeren en op basis hiervan een werkplekadvies schrijven.

Dag 4 (9:00-12:00)

o Leren van en met elkaar: je presenteert werkplekadvies (+/- 20 powerpoint sheets) aan de groep. De deelnemers evalueren elkaars werkplekadvies aan de hand van een door de trainer aangereikt beoordelingsformulier. De feedback van de andere deelnemers en de trainer geeft je de nodige handvaten en inzichten om het werkplekadvies te finaliseren en nadien aan de betrokken organisatie te presenteren.

 

Begeleiding

Bart Moens is gepassioneerd door arbeidsvraagstukken als vergrijzing, de vraag tot langer doorwerken, jeugdwerkloosheid, moeilijke aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, lage jobkansen voor personen van allochtone origine en arbeidsgehandicapten,... . Na enkele jaren gewerkt te hebben als stafmedewerker binnen een sociale werkplaats is Bart aan de slag gegaan bij de werkgeversorganisatie Voka. Deze ervaringen geven hem zowel inzicht in de uitdagingen waarmee kansengroepen kampen op de arbeidsmarkt als in de noden en verwachtingen van werkgevers uit het normaal economisch circuit. Hij focuste zich op de werkgeversbenadering inzake de tewerkstelling van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds oktober 2014 is hij zelfstandig trainer rond de werkgeversbenadering en werkplekadvies.

Praktische info

 • Per organisatie kunnen maximum 3 deelnemers inschrijven.
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen voorziet een broodjeslunch over de middag.


Geïnteresseerd? Schrijf u nu in op de wachtlijst!

Momenteel is er geen cursus gepland, maar aarzel niet om u in te schrijven op de wachtlijst als uw interesse heeft in deze opleiding. Wanneer voldoende personen op de wachtlijst staan plant Sterpunt Inclusief Ondernemen een nieuwe sessie. Wij bezorgen u dan alle informatie. Uw inschrijving op de wachtlijst blijft één jaar geldig. Na deze periode nemen wij contact met u op met de vraag of er nog interesse is.Terug naar overzicht