Vormings-, Trainings- en Opleidingsaanbod van het Sterpunt Inclusief Ondernemen
Het VTO-aanbod is enkel toegankelijk voor leden.

Schrijf u in voor één van de geplande opleidingen door de opleidingspagina open te klikken en daar naast het toepasselijke tarief op 'Inschrijven' te klikken.
Heeft u interesse in één van onze opleidingen waar op dit moment geen sessies voor gepland staan? Schrijf u dan in op de wachtlijst! Wij contacteren u van zodra de opleiding opnieuw doorgaat.


Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, Overwale 5 bus 5, 9000 GENT | tel. 09 220 84 31 |
vto@dewerkplekarchitecten.be | www.dewerkplekarchitecten.be | BE15 0682 1594 1730 | Foto: S. ter Burg

Strategische Werkgeversbenadering (Inschrijven - Gepland)


Inhoud

Als jobcoaches sta je voor de vaak moeilijke taak om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers. Het is niet alleen noodzakelijk om een goed beeld te hebben op de kwaliteiten van de werkzoekenden in begeleiding en de ondersteuningsmaatregelen waar de werkgever van kan genieten als hij deze werkzoekenden aanwerft. Je moet hem bovendien kunnen overtuigen dat precies het aanwerven van deze werkzoekenden voor meerwaarde kan zorgen.


Doelstelling

De kansen op succes vergroten als je de noden en behoeften van de werkgever kent, en weet hoe deze best te benaderen. Doorheen het traject ‘werkgeversbenadering’ krijg je:
• inzicht in de eigen persoon (rol, overtuiging, communicatiestijl,…) als trajectbegeleider of jobcoach en welke invloed deze heeft op het benaderen van werkgevers,
• inzicht in de positie en verwachtingen van werkgevers aangaande werving en selectie,
• meer houvast door kennis van technieken om telefonische en face-to-face gesprekken met werkgevers te voeren en om het verlangen van zowel kleinere als grotere werkgevers naar de aangeboden dienstverlening te vergroten.

 

Programma

De opleiding duurt twee dagen (9u – 16u30) en bestaat uit:
• Inzicht in de eigen persoon als jobcoach en de invloed ervan op het benaderen van werkgevers
• Uitgangspunten werkgeversbenadering
• Bespreking voorbereidende oefening
• Verkopen: vies?!
• Gesprekken voeren met werkgevers
o Telefonisch afspraken maken: oefenen aan de hand van (praktijk-)cases
o Het eigen aanbod 'verkopen' aan de werkgever: hem overtuigen of eerder proberen te begrijpen?
o Face to face gesprekken met werkgevers: oefenen aan de hand van (praktijk-)cases
• Werken aan een business case
• De taal van kleuren leren om de communicatie en het gedrag af te stemmen op dat van de gesprekspartner: LIFO® methode.

 

Opdracht ter voorbereiding van training werkgeversbenadering

We wensen in de training zo veel mogelijk tijd te voorzien voor het inoefenen van vaardigheden. Daarom vragen we aan de deelnemers om het volgende voor te bereiden:
• lezen van het hoofdstuk ‘Ken je klant’ in het handboek Werkgeversbenadering (dit wordt bezorgd bij inschrijving);
• een lijstje van argumenten waarmee je vandaag tracht om werkgevers te overtuigen gebruik te maken van jouw aangeboden dienstverlening.

Begeleiding

Bart Moens is gepassioneerd door arbeidsvraagstukken als vergrijzing, de vraag tot langer doorwerken, jeugdwerkloosheid, moeilijke aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, lage jobkansen voor personen van allochtone origine en arbeidsgehandicapten,... . Na enkele jaren gewerkt te hebben als stafmedewerker binnen een sociale werkplaats is Bart aan de slag gegaan bij de werkgeversorganisatie Voka. Deze ervaringen geven hem zowel inzicht in de uitdagingen waarmee kansengroepen kampen op de arbeidsmarkt als in de noden en verwachtingen van werkgevers uit het normaal economisch circuit. Hij focuste zich op de werkgeversbenadering inzake de tewerkstelling van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds oktober 2014 is hij zelfstandig trainer rond de werkgeversbenadering.

Praktische info

  • Per organisatie kunnen maximum 3 deelnemers inschrijven.
  • Sterpunt Inclusief Ondernemen voorziet een broodjeslunch over de middag.


CursusPlaatsDatumsUrenMax. aantal deelnemersInschrijven tot
WB-2019-01Huis van het Nederlands Brussel
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel
Bekijk locatie in Google maps
Di 26/2/19
Di 12/3/19
09:00-16:30
09:00-16:30
1512/02/2019
Verminderd tarief150 €
Standaardtarief300 €

Verminderd of standaardtarief?

U betaalt het standaardtarief als u:

  • niet tewerkgesteld bent in de deelsector beroepsopleiding van het paritair comité 329.01;
  • OF als u activiteiten uitvoert die onder het toepassingsgebied vallen van art.2-3 van het BVR van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de VDAB van de gespecialiseerde trajectbepaling- en –begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonder¬zoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten.

Facturatie

  • Deelnemers ontvangen een factuur bij de start van de opleiding.
  • Annuleren kan kosteloos tot en met 14 dagen vóór de start van de opleiding. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.


Interesse, maar geen tijd? Schrijf u nu in op de wachtlijst!

Heeft u interesse in deze opleiding, maar past de geplande sessie niet in uw agenda? Schrijf u dan in op de wachtlijst. Wanneer voldoende personen op de wachtlijst staan plant Sterpunt Inclusief Ondernemen een nieuwe sessie. Wij bezorgen u dan alle informatie.

Uw inschrijving op de wachtlijst blijft één jaar geldig. Na deze periode nemen wij contact met u op met de vraag of er nog interesse is.Terug naar overzicht