Vormings-, Trainings- en Opleidingsaanbod van het Sterpunt Inclusief Ondernemen
Het VTO-aanbod is enkel toegankelijk voor leden.

Schrijf u in voor één van de geplande opleidingen door de opleidingspagina open te klikken en daar naast het toepasselijke tarief op 'Inschrijven' te klikken.
Heeft u interesse in één van onze opleidingen waar op dit moment geen sessies voor gepland staan? Schrijf u dan in op de wachtlijst! Wij contacteren u van zodra de opleiding opnieuw doorgaat.


Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, Overwale 5 bus 5, 9000 GENT | tel. 09 220 84 31 |
vto@dewerkplekarchitecten.be | www.dewerkplekarchitecten.be | BE15 0682 1594 1730 | Foto: S. ter Burg

Verdiepingstraject taalcoaching op de werkvloer (Inschrijven - Gepland)


Inhoud

Om de methodieken van de basistraining taalcoaching verder te integreren op de werkvloer, organiseert het Sterpunt Inclusief Ondernemen een verdiepingstraject ‘Taalcoaching op de werkvloer’. Er wordt vertrokken vanuit het eigen casusmateriaal en praktijk van de job-/taalcoach. Taalvereisten, ondersteuningsnoden, leerderskenmerken,... worden in kaart gebracht en in een volgende stap vertaald naar talige activiteiten die men kan uitproberen op de werkvloer. De deelnemers leren ook hoe zij de omgeving op een laagdrempelige manier kunnen betrekken bij de taalcoaching. Reflectie en praktijkuitwisseling vormen de centrale uitgangspunten van deze opleiding.

Programma (2 dagen)

Dag 1

 • Sessie 1: In kaart brengen van de verschillende kenmerken van de werkvloer:
  • Taalvereisten
  • Taalgebruiksituaties
  • Leerderskenmerken
 • Sessie 2: Uitwerken van talige activiteiten
  • Verzamelen van taak-ideeën
  • Afstemmen van de taken op het niveau en de context van de werkvloer
  • Zoeken van bijpassend materiaal om de talige taken vorm te geven

Dag 2

 • Sessie 3: Uitwisseling en feedback
  • Feedback en bespreking van tussentijdse opdracht
  • Ervaringsuitwisseling tussen de coaches: uitwisselen van ideeën, knelpunten en suggesties
 • Sessie 4: Netwerking stimuleren
  • Stimuleren van de samenwerking tussen de omgeving en de werknemer
  • Creëren van blijvende kansen op taalverwerving en taalondersteuning op de werkvloer
  • Uitwerken van concrete activiteiten

Het materiaal dat ontwikkeld werd tijdens de verschillende sessies, wordt na de vorming door de docent gebundeld en beschikbaar gesteld aan de deelnemers.

Begeleiding

Annelies Houben is verbonden aan de sectie Volwassenenonderwijs van het Centrum voor Taal en Onderwijs (K.U. Leuven). Zij heeft ervaring met taalvaardigheidsonderwijs en taalstimulering en met het opzetten van een taalbeleid binnen opleidingen en centra. Daarnaast coacht ze lesgevers en technisch instructeurs rond stimulerend taalaanbod en verminderen van talige drempels.

Praktische info

 • De deelnemer moet de 'Basisvorming taalcoaching' gevolgd hebben en beschikken over voldoende ervaring met het taalcoachen op de werkvloer, aangezien gewerkt wordt met casusmateriaal van de deelnemers.
 • Per organisatie kunnen maximum 3 deelnemers inschrijven.
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen voorziet een broodjeslunch over de middag.


CursusPlaatsDatumsUrenMax. aantal deelnemersInschrijven tot
VT 2019_1Huis van het Nederlands Brussel
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel
Bekijk locatie in Google maps
Do 25/4/19
Do 9/5/19
09:30-16:00
09:30-16:00
1519/04/2019
Verminderd tarief160 €

Verminderd of standaardtarief?

U betaalt het standaardtarief als u:

 • niet tewerkgesteld bent in de deelsector beroepsopleiding van het paritair comité 329.01;
 • OF als u activiteiten uitvoert die onder het toepassingsgebied vallen van art.2-3 van het BVR van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de VDAB van de gespecialiseerde trajectbepaling- en –begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonder¬zoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten.

Facturatie

 • Deelnemers ontvangen een factuur bij de start van de opleiding.
 • Annuleren kan kosteloos tot en met 14 dagen vóór de start van de opleiding. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.


Interesse, maar geen tijd? Schrijf u nu in op de wachtlijst!

Heeft u interesse in deze opleiding, maar past de geplande sessie niet in uw agenda? Schrijf u dan in op de wachtlijst. Wanneer voldoende personen op de wachtlijst staan plant Sterpunt Inclusief Ondernemen een nieuwe sessie. Wij bezorgen u dan alle informatie.

Uw inschrijving op de wachtlijst blijft één jaar geldig. Na deze periode nemen wij contact met u op met de vraag of er nog interesse is.Terug naar overzicht