Vormings-, Trainings- en Opleidingsaanbod van het Sterpunt Inclusief Ondernemen
Het VTO-aanbod is enkel toegankelijk voor leden.

Schrijf u in voor één van de geplande opleidingen door de opleidingspagina open te klikken en daar naast het toepasselijke tarief op 'Inschrijven' te klikken.
Heeft u interesse in één van onze opleidingen waar op dit moment geen sessies voor gepland staan? Schrijf u dan in op de wachtlijst! Wij contacteren u van zodra de opleiding opnieuw doorgaat.


Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, Overwale 5 bus 5, 9000 GENT | tel. 09 220 84 31 |
vto@dewerkplekarchitecten.be | www.dewerkplekarchitecten.be | BE15 0682 1594 1730 | Foto: S. ter Burg

Coachtechnieken met tweeklantenbenadering (Inschrijven op de wachtlijst)


Inhoud

Vormingswerkers en (werkvloer)begeleiders werken hoe langer hoe meer met werkplekleren. Zij doen dit in samenwerking met andere bedrijven of binnen hun eigen (maatwerk)bedrijf. Op deze manier willen ze nog meer dan vroeger met werkzoekenden en werknemers duurzaam werk vinden, behouden en creëren. Taalontwikkeling en doorstroom spelen daarbij een grotere rol dan voorheen. Goede coachtechnieken en een doorgedreven tweeklantenbenadering zorgen voor meer resultaat. 

De vorming is gebaseerd op theoretische kaders die zo praktijkgericht mogelijk vertaald worden. De deelnemers ondervinden zelf én doen. Het geleerde is daardoor onmiddellijk toepasbaar in de werksetting. Aan het einde van vormingsdag 1 krijgen de deelnemers materiaal mee om in de eigen praktijk toe te passen. De docent speelt in op vragen en ervaringen van de deelnemers: er is extra aandacht voor ervaringsuitwisseling en het bespreken van cases.

De deelnemer kan na deze tweedaagse vorming:

  • Benoemen hoe hij anders zal werken inzake de tweeklantenbenadering na de tweedaagse opleiding

  • Het belang van oplossingsgericht coachen verwoorden met een voorbeeld uit zijn eigen praktijk

  • De STARR- en WAKKER-methode uitleggen aan iemand die deze gesprekstechnieken niet kent

  • De STARR- en WAKKER-methode uitproberen in zijn eigen praktijk tussen vormingsdag 1 en 2

  • Benoemen hoe hij zijn taalcoaching anders zal doen na de verworven inzichten naar aanleiding van het onderzoek van Piet Van Aevermaet

Programma (2 dagen)

Dag 1 – Technieken en instrumenten met speciale aandacht voor werkvloercoaching

• Kennismaking en afstemmen verwachtingen
• Opfrissing: wat is coaching?
• Tools en documenten voor de jobcoach
• Gesprekstechnieken voor de jobcoach:
  o Hoe kan je peilen naar reeds aanwezige competenties (STARR)?
  o Hoe kan je objectief observeren (WAKKER)?
• Toelichting tweeklantenbenadering
• Oplossingsgericht coachen (vragen stellen, feedback geven en krijgen, problemen herformuleren): belang en toelichting
• Toelichting van materiaal voor in de eigen praktijk
• Bespreking tussentijdse opdracht en inhoud dag 2

Dag 2 - Technieken en instrumenten met speciale aandacht voor taalcoaching

• Opfrissing inhoud dag 1
• Uitwisseling ervaring met materiaal in de eigen praktijk
• Wat is taalcoaching?
• Toelichting en effect van onderzoek door P. Van Aevermaet
• Tools en documenten van de taalcoach
• Herhaling inhoud dag 1 in combinatie met taalcoaching
• Ruimte voor praktijkcases
• Evaluatie van de vorming

Begeleiding

Joke Dirckx werkt bij Groep INTRO vzw als stafmedewerker en doet aan ondersteuning, ontwikkeling en onderzoek voor begeleiders en vormingswerkers binnen en buiten de organisatie

Praktische info

  • Per organisatie kunnen maximum 3 deelnemers inschrijven.
  • Sterpunt Inclusief Ondernemen voorziet een broodjeslunch over de middag.


Geïnteresseerd? Schrijf u nu in op de wachtlijst!

Momenteel is er geen cursus gepland, maar aarzel niet om u in te schrijven op de wachtlijst als uw interesse heeft in deze opleiding. Wanneer voldoende personen op de wachtlijst staan plant Sterpunt Inclusief Ondernemen een nieuwe sessie. Wij bezorgen u dan alle informatie. Uw inschrijving op de wachtlijst blijft één jaar geldig. Na deze periode nemen wij contact met u op met de vraag of er nog interesse is.Terug naar overzicht